Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στη SWOT… ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φαγητού και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012, ενώ ως πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Μάιο του 2011.

Η συνεργασία της SWOT με το Μπορούμε, έχει ξεκινήσει από το 2014 με στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου αξιοποίησης τροφίμων, από εκδηλώσεις, συνέδρια και άλλες διοργανώσεις της SWOT και των συνεργαζόμενων με αυτή επιχειρήσεων, τα οποία πλέον αντί να καταλήγουν στα σκουπίδια προσφέρονται υπέρ κοινωφελών σκοπών.